Update Verklaring
Update Verklaring

Update Verklaring

Elkaar overlappende cirkels van co-creators in gelijkwaardigheid en autonomie.

Het team van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) is niet gelieerd aan andere platforms en websites. Het team van HRM heeft géén samenwerkingsverband met Bossmaker en/of HRK. HRM geeft géén lezingen, omdat álle informatie die nodig is om te verdiepen naar de levende mens vrijelijk beschikbaar aangereikt wordt via de online zelfstudie Academy!

Copyright

Daarnaast weten we nu dat de informatie met betrekking tot erfrecht en de geboorte Trust nalatenschap gewoon te vinden is op het internet: de informatie is gevonden, niet ontsloten door Vincent Zegel. De vraag rijst dan ook in hoeverre de Erfrechtelijke documenten én / of de huidige teksten in essentie ORIGINEEL en OORSPRONKELIJK zijn, waargenomen vanuit ‘Gods Wetten’.

Eerdere verklaring

In een eerdere verklaring distantieert HRM zich van uitspraken, gedaan door HRK.error: Please ask permission to administrator, thank you!