Hoge Raad van de levende Mensenkinderen
Tutorial

Tutorial

Officiële Tutorial van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen

 

De website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ is de officiële tutorial website
De teksten gerelateerd aan de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten zijn bedoeld voor zelfstudie en (zelf)onderzoek: de website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’ is een vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy. Als je een vraag hebt over de Erfrechtelijke documenten, kun je via het zoekvenster zoeken of de vraag al eerder gesteld en beantwoord is.

Forum
Vind je het antwoord op je vraag niet? Via het forum Autonomie in de praktijk vind je een overzicht van elkaar overlappende cirkels van ondersteuners aan wie je jouw vragen via mail of facebook messenger kunt stellen. Wees zorgvuldig met jouw privacy gevoelige informatie.

Transparantie en vrijelijke beschikbaarheid
Een pad dat nog niet eerder ontsloten was, dient transparant en vrijelijk openbaar beschikbaar gesteld te worden. Volledig open gedeeld. Inclusief ervaringen van mensen. Mensen, die een nog niet eerder ontsloten pad lopen, zijn degenen die dit pad aan het ontsluiten / ontvouwen zijn! En vanzelfsprekend hebben die mensen, jij dus, het volste recht om in 100% transparantie deelgenoot te worden (gemaakt) van belevingen én ervaringen van anderen die meelopen (wij bedoelen niet volgen) op dit, nog niet eerder ontsloten, pad.

Een pad dat ontsloten wordt vanuit Universele Wetgeving / Rechten van de Mens, dient 100% transparant te zijn, en geen besloten / gesloten achterkamertjes te kennen.

Copyright
Dat wat gebaseerd is en ingebed ligt in Universele Wetgeving / Rechten van de Mens is vanzelfsprekend vrij van copyright: de betekenis van Universeel is vrijelijk beschikbaar voor ÉÉN IEDER. Eén ieder is volledig vrij om mee te lopen op het pad, te stoppen met meelopen (tijdelijk) en later weer in te stappen, zonder ook maar enige implicaties.

Met betrekking tot copyright deed de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) op 18 november 2021 een Uitspraak.

Een pad onzuiver maken met een marketing-verdienmodel is vanzelfsprekend not done en niemand waardig die zegt vanuit Universele Wetten / Rechten van de Mens / Autonomie te komen en Suveran te zijn!

Samenwerking

De initiators van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) zijn NIET gelieerd aan andere platforms en/of websites, facebook pagina’s en/of Telegram groepen, of andere media-kanalen (anders dan vermeld op deze website), en de initiators van de HRM geven géén lezingen (en laat ook anderen géén lezingen geven uit haar naam), omdat álle informatie die nodig is om te verdiepen naar de levende mens vrijelijk beschikbaar aangereikt wordt via de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy!

Alle teksten, beeldmateriaal, én video’s op deze website ‘Hoge Raad van de Levende Mensenkinderen’ zijn voor het uitdrukkelijke doel van het ‘Hoogst Primair Oorspronkelijk Organisch Goede’ buiten alle matrices, vervalste realiteiten, en omgekeerde verzen op alle niveaus, dimensies, dichtheden, en tijden in tijdloosheid. Gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn bedoeld voor (zelf)onderzoek en zelfstudie om het ‘Hoogste Positieve Potentieel’ te dienen in het Ontsluiten van individuen naar het Grote Worden van allen die Waarheid, Hartwijsheid, het Hart van alle Verzen, Kennis, en Autonomie zoeken van alle gebonden realiteiten.

Je kunt aan hetgeen via deze website uitgewisseld wordt géén rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen.

De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen.

error: Please ask permission to administrator, thank you!