Hoge Raad van de levende Mensenkinderen

Hoge Raad van de levende Mensenkinderen

Welkom

Hallo en Welkom Enige Erfgenaam

Hartelijk welkom Enige Erfgenaam van jouw individuele geboorte Trust nalatenschap Cestui Que Vie (CQV).

Deze website is een afsplitsing van de website Hoge Raad van de Kinderen (HRK) en gaat als orgaan geheel autonoom verder onder de naam Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

De term ‘Hoge Raad’ heeft de connotatie van een autoriteit: echter niets is minder waar, want de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) is een orgaan van elkaar overlappende cirkels van co-creators in gelijkwaardigheid en autonomie. Jij bent daar onderdeel van als eerstgeborene, die op staat als Enige Erfgenaam van de individuele geboorte Trust nalatenschap, in het gezagsgebied van recht zonder geboortedatahandel met voorkennis en overige bedrijfsmatige en / of politieke georganiseerde strafbare feiten en / of industriële belangenverstrengeling ten gevolge van Cestui Qui Vie Dead at Sea (DAS) presumptie overeenkomstig en / of vergelijkbaar met definiëringen van de R.I.C.O. Act Law.

Via deze website vind je alle informatie, die nodig is om je te ondersteunen in jouw individuele in private pad naar autonomie van de levende mens staat. Je maakt kennis met de begrippen van het taalgebied van de Private Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) documenten, waarvan Vincent Zegel de grondlegger is, die doorontwikkeld zijn door de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM). Daarnaast laat de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) voorbeeldbrieven en documenten beschikbaar komen voor het stuiten van commerciële private derde partijen zonder erfrecht.

Bevoegden

Ten aanzien van de geboorte Trust nalatenschap zijn er twee soorten bevoegdheden:
1. Feitelijke bevoegdheid (de enige per stirpes erfgenaam) ofwel Durable Power of Attorney In Fact in het Engels.
2. Vermeend bevoegden (de direct en / of indirect politieke en / of commerciële derde partijen zonder erfrecht) ofwel Presumed Power of Attorney in het Engels.

De Enige Erfgenaam is niet politiek en ook niet politiek correct en is feitelijk bevoegd

De Enige Erfgenaam is transparant, authentiek, én autonoom
De Enige Erfgenaam plaatst niemand tussen de One Creator en hem / haar zelf in, geen enkele autoriteit: de Enige Erfgenaam is zijn / haar eigen autoriteit.

Politiek correct zijn politici, die spelletjes spelen om jou de illusie te geven dat zij bevoegd zijn om jou door hen te laten vertegenwoordigen: zij zijn echter slechts vermeend bevoegd.

De Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) doet zelfstandig uitspraken in een Cirkel van Wijze Vrouwen en Mannen, waarbij zij de inzichten vanuit Ancient Irish Brehon Law toepassen, waardoor wezenlijk herstel van de inbeslagname van de directe toegang tot de Aarde, haar middelen, en elkaars talenten (roof van de individuele geboorte Trust nalatenschap), én rechtsherstel mogelijk wordt en deze prachtige Aarde zich ontvouwen kan als een ‘Hemel op Aarde’.

Het Organisch Oorspronkelijk Paradigma binnen het Levensprincipe wordt hierdoor hersteld.

Mensenkind(eren)

Het woord Mensenkind(eren) komt in de Bijbel veelvuldig voor en ieder Mensenkind heeft Mensenrechten
Jij en ik zijn levende Mensenkinderen van God – the One Creator. Het geboorterecht van ieder Mensenkind is vrij en onbelast(end) (be)staan.

Psalmen 36:8 Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Dies de Mensenkinderen onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen.

Ezechiël 2:1 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw voeten, en Ik zal met u spreken.

Bron: Boek van Daniel Van de King James Version van de Bijbel

De 30 UVRM Mensenrechten vind je op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) en in je Diplomatiek paspoort.

error: Please ask permission to administrator, thank you!