Hoge Raad van de levende Mensenkinderen

Hoge Raad van de levende Mensenkinderen

Welkom

Hallo en Welkom Enige Erfgenaam

Hartelijk welkom eerstgeboren per stirpes Enige Erfgenaam van jouw testamentaire individuele Cestui Que Vie (CQV) geboorte Trust nalatenschap binnen het grondgebied Enige Erfgenamen.

De Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) is het hoogste autonome orgaan, in het gezagsgebied van recht zonder Cestui Que Vie geboortedatahandel met voorkennis en overige bedrijfsmatige en / of politieke georganiseerde strafbare feiten en/of industriële belangen-verstrengeling ten gevolge van Cestui Qui Vie Dead at Sea (DAS) presumptie overeenkomstig en/of vergelijkbaar met definiëringen van de R.I.C.O. Act Law.

De term ‘Hoge Raad’ heeft de connotatie van een autoriteit: echter niets is minder waar, want de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) is een orgaan van elkaar overlappende cirkels van co-creators in gelijkwaardigheid en autonomie. Jij bent daar onderdeel van als eerstgeborene, die op staat als per stirpes Enige Erfgenaam van jouw testamentaire individuele geboorte Trust nalatenschap.

Missie van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)


De Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) heeft de belangrijke en verantwoordelijke taak op zich genomen om de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten, en de uitleg en grond ervan aansluitend bij de realiteit van het nu aan te reiken.

Via deze website vind je alle informatie, die nodig is om je te ondersteunen in jouw individuele in private pad naar autonomie van levende mens standing. Je maakt kennis met de begrippen van het taalgebied van de Private Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) documenten en brieven, die doorontwikkeld zijn door de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM). Daarnaast laat de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) voorbeeldbrieven en documenten beschikbaar komen voor het stuiten van commerciële private derde partijen zonder erfrecht.

Het is onze missie jou de handvatten aan te reiken om met behulp van de Erfrechtelijke documenten
1. Je Dead at Sea (DAS) status (debtor) te corrigeren naar levende mens staat standing (creditor).
2. De zuivere assumptie veronderstelling te stuiten en corrigeren naar beneficiaire aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De afwikkeling van jouw testamentaire erfrechtelijke individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap te activeren.
4. De erfrechtelijke bestaansgeld voorziening tijdens de transitiefase te activeren.
5. Je het onderscheid te bieden in het Private Domein en het publieke domein, en hoe te handelen vanuit het Private Domein.
6. Jou als levend mens Enige Erfgenaam op eigen autonome benen te zetten ofwel jou je innerlijke autonomie te laten herinneren: met de aangereikte handvatten kun jij jouw eigen autonomie (gaan) belichamen en ernaar handelen in de praktijk.

Bevoegden

Ten aanzien van de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap zijn er twee soorten bevoegdheden:
1. Feitelijke bevoegdheid (de enige per stirpes erfgenaam) ofwel Durable Power of Attorney In Fact in het Engels.
2. Vermeend bevoegden (de direct en/of indirect politieke en/of commerciële derde partijen zonder erfrecht) ofwel Presumed Power of Attorney in het Engels.

De per stirpes Enige Erfgenaam is niet politiek en niet commercieel, en is feitelijk bevoegd

De per stirpes Enige Erfgenaam is transparant, authentiek, én past als feitelijk bevoegde autonoom het autonomiebeginsel toe
1. De per stirpes Enige Erfgenaam plaatst niemand tussen de One Creator en hem/haar zelf in, geen enkele autoriteit: de per stirpes Enige Erfgenaam is zijn/haar eigen autoriteit.
2. De eerstgeboren per stirpes Enige Erfgenaam activeert de afwikkeling van zijn/haar testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap en bereddert als Agent en General Executor de zaken van de na-geborene placenta erflater.
3. Politiek correct zijn politici, die spelletjes spelen om jou de illusie te geven dat zij bevoegd zijn om jou door hen te laten vertegenwoordigen: zij zijn echter slechts vermeend bevoegd.

De Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) doet zelfstandig uitspraken in een Cirkel van Wijze Vrouwen en Mannen, waarbij zij de inzichten vanuit Ancient Irish Brehon Law toepassen, waardoor wezenlijk herstel van de inbeslagname van de directe toegang tot de Aarde, haar middelen, en elkaars talenten (roof van de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap van de geboorte geregistreerde kinderen), én rechtsherstel mogelijk wordt en deze prachtige Aarde zich ontvouwen kan als een ‘Hemel op Aarde’.

Het Organisch Oorspronkelijk Paradigma binnen het Levensparadigma wordt hierdoor hersteld, waardoor het beperkende en belast(end)e doodparadigma met zijn opzettelijk veroorzaakte collectieve issues ‘als vanzelf’ oplost.

Mensenkind(eren)

Het woord Mensenkind(eren) komt in de Bijbel veelvuldig voor en ieder Mensenkind heeft Mensenrechten
Jij en ik zijn levende Mensenkinderen van God – the One Creator. Het geboorterecht van ieder Mensenkind is vrij en onbelast(end) (be)staan.

Psalmen 36:8 Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Dies de Mensenkinderen onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen.

Ezechiël 2:1 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, sta op uw voeten, en Ik zal met u spreken.

Bron: Boek van Daniel Van de King James Version van de Bijbel

De 30 UVRM Mensenrechten vind je op de website van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) en in je Diplomatiek paspoort.

error: Please ask permission to administrator, thank you!