Hoge Raad van de levende Mensenkinderen
Disclaimer

Disclaimer

De initiators van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) zijn NIET gelieerd aan andere platforms en/of websites, facebook pagina’s en/of Telegram groepen, of andere media-kanalen (anders dan vermeld op deze website), en de initiators van de HRM geven géén lezingen (en laten ook anderen géén lezingen geven uit hun naam), omdat álle informatie die nodig is om te verdiepen naar de levende mens vrijelijk beschikbaar aangereikt wordt via deze website en de vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy!

Alle teksten, beeldmateriaal, én video’s etc. op deze website ‘Hoge Raad van de Levende Mensenkinderen’ zijn zijn voor het uitdrukkelijke doel van het ‘Hoogst Primair Oorspronkelijk Organisch Goede’ buiten alle matrices, vervalste realiteiten, en omgekeerde verzen op alle niveaus, dimensies, dichtheden, en tijden in tijdloosheid. Gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn bedoeld voor (zelf)onderzoek en zelfstudie om het ‘Hoogste Positieve Potentieel’ te dienen in het Ontsluiten van individuen naar het Grote Worden van allen die Waarheid, Hartwijsheid, het Hart van alle Verzen, Kennis, en Autonomie zoeken van alle gebonden realiteiten.

Je kunt aan hetgeen via deze website uitgewisseld wordt géén rechten ontlenen: je bent en blijft als de levende mens van vlees en bloed zelf eigenaar van jouw keuzes. Wij zijn geen juristen: wij bieden geen juridisch, fiscaal of professioneel advies. Hetgeen wij aanreiken, is alleen bedoeld voor educatieve, informatieve en entertainmentdoeleinden. In het geval dat je juridisch, fiscaal of professioneel advies nodig hebt, dien je een bevoegde advocaat, accountant of andere professional te raadplegen.

De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen.

error: Please ask permission to administrator, thank you!