Herroeping uitspraken betreffende ongeoorloofd copyright
Herroeping uitspraken betreffende ongeoorloofd copyright

Herroeping uitspraken betreffende ongeoorloofd copyright

Herroeping uitspraken betreffende ongeoorloofd copyright

De Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) distantieert zich van een aantal oordelende vinger wijzende uitspraken betreffende ongeoorloofd copyright en herroept deze krachtig vanuit de eigen autonomie en autoriteit.

De Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) stelt vast dat

1. De oordelende vingerwijzende uitspraken gedaan zijn onder voorwendselen van copyright

1.1 Echter waren álle in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten én de uitleg daarvan door middel van tekst, fotovoorbeelden, de aanwijzingen onder de fotovoorbeelden, en de instructie video’s vrijelijk beschikbaar middels de facebook groep(en) én de officiële Tutorial website tot het moment van het vermoeden dat, hetgeen vrijelijk beschikbaar was, achter een betaalmuur zou komen te staan. En zo geschiedde: de documenten werden achter een betaalmuur én geheimhoudingsverklaring gezet. Geboorte geregistreerde data werd in de database van een corporatie opgeslagen. Er werd gesteld dat Trust settlement alleen via een geheimhoudingsverklaring en een minister van BUIT en landse zaken zou kunnen geschieden. Deze voorwaarden zijn vanzelfsprekend nooit geldig geweest. Uitleg vind je in de ‘Verklaring‘ van de website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma’.

1.2 De in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten waren vrijelijk beschikbaar, en er is verder gegaan met diepgaand onderzoek gebruik makend van wereldwijde bronnen, de in private CQV LLC documenten, met vrijelijk beschikbaar houden van de toegang tot de documenten, én de uitleg. Iets wat vrijelijk beschikbaar was en wat vrijelijk verder gebracht is door velen… waar velen hun tijd en levenskrachtenergie aan bijgedragen hebben, kán eenvoudigweg niet ineens onder copyright vallen. Enige Erfgenamen hebben zelfs financiële investeringen gedaan om hetgeen vrijelijk beschikbaar was (en nog steeds is) verder te brengen. De beschikbare informatie is tot stand gekomen als gevolg van een wereldwijde wezenlijke co-creatie: een essentiële rol hierin had de initiator van de facebook groep(en) en de tutorial website.

Op de pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘ van de officiële tutorial website vind je uitspraken met betrekking tot copyright van de grote clint richardson uit zijn vrijelijk beschikbare e-book ‘STRAWMAN —The Real Story Of Your Artificial Person’. Het zijn deze uitspraken, die volledig aansluiten bij het innerlijk weten van de co-founders van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).

2. Sinds oktober 2022 oktober zijn de in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten inhoudelijk en voor wat betreft layout volledig vernieuwd als gevolg van ontdekkingen tijdens diepgaand onderzoek (zie het hoofdje ‘Hoe zijn de Erfrechtelijke documenten tot stand gekomen’ op de pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘ van de tutorial website.

2.1 De in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten uit 2020 worden als gevolg van bovengenoemde niet langer ondersteund door de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM).
2.2 Wel wordt het jaartal 2018 genoemd als punt op de tijdlijn van our story (onze gezamenlijke geschiedenis, die zich de toekomst in leeft).
2.3 Erfrecht is wereldwijd hetzelfde: de CQV LLC Erfrechtelijke documenten kunnen vertaald worden naar het Spaans, Engels, Duits, of welke taal dan ook.

3. Enige Erfgenamen zich zorgen maken omdat een corporatie hun geboorte geregistreerde gegevens opgeslagen heeft in databestanden

3.1
Laat de betreffende corporatie weten dat ze jouw geboorte geregistreerde gegevens en privacy gevoelige informatie uit hun databestanden dienen te verwijderen. Het is strafbaar (AVG) om ongevraagd gegevens van mensen op te slaan. Laat je niet misleiden om informed consent te geven aan het opslaan van jouw privacy gevoelige gegevens.

Kortom: de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) constateert en verklaart dat het nonsens en schadelijk is om ‘verdeel en heers’ te veroorzaken in het veld van de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen en de geboorte Trust nalatenschap. De Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) draagt daar niet aan bij door niet de suggestie van copyright en ongeldigheid van documenten op te volgen, en deze suggestie krachtig af te wijzen.

Iedere autonoom levende mens van vlees en bloed maakt zelf uit wat geldig is en wat niet.

De Enige Erfgenaam is niet politiek en ook niet politiek correct. De per stirpes Enige Erfgenaam is transparant, authentiek, en autonoom vanuit het autonomiebeginsel.

De Enige Erfgenaam plaatst niemand tussen de One Creator en hem / haar zelf, geen enkele autoriteit: de Enige Erfgenaam is zijn / haar eigen autoriteit. Politiek correct zijn politici die spelletjes spelen om jou de illusie te geven dat zij bevoegd zijn jou te laten opvolgen.

Echter is de per stirpes Enige Erfgenaam feitelijk bevoegd en blijft daarin staan.
De Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) neemt krachtig afstand van smadelijk, lasterlijk en leugenachtig gedrag, en gedrag waarbij privacy van anderen geschaad wordt.

Vermeend slachtofferschap levert veel op

Nog steeds wordt de drama-driehoek slachtoffer-dader-helper uitgespeeld
Het spelen van slachtoffer zijn, levert veel op aan aandacht en zelfs geld. De oh’s en ah’s stromen in energie naar het slachtoffer toe. En mensen duiken hun beursje in om het slachtoffer financieel bij te staan.

Om slachtoffer te kunnen spelen, moet er een dader zijn
Zij, die om wat voor reden dan ook, (levenslang) slachtoffer spelen, beheersen de technieken en tactieken van het een ander tot dader maken. De verhalen worden zo uit de dikke duim van het slachtoffer gezogen. Die verhalen aandacht geven (in energie en/of financieel) laat het slachtoffer zich nog meer slachtoffer voelen, want de oh’s en ah’s, en het gedoneerde geld, bekrachtigen het slachtoffer in de slachtoffer rol en de helpers in hun helpers rol.

Soms is er een ware dader. Maar niet in de verhalen van iemand die de slachtoffer rol aanneemt, want die verzint letterlijk bewijs (en maakt deze ook) om de uit de duim gezogen verhalen te ondersteunen. En zo creëert het slachtoffer de dader. Meestal projecteert het vermeende slachtoffer het eigen gedrag op de vermeende ‘dader’.

De drama-driehoek blijft in stand, omdat het slachtoffer én de helpers geen inzicht hebben in hun rol.

Een werkelijk slachtoffer stapt uit de rol van slachtoffer en neemt eigenaarschap voor het eigen verhaal en dat is herkenbaar en voelbaar, want een werkelijk slachtoffer dat uit de slachtoffer rol is gestapt, projecteert niet (langer). Een werkelijk slachtoffer kan daardoor helen, zonder daarvoor een beroep te doen op helpers.

Het enige dat een vermeende ‘dader’ kan doen, is het verhaal van het vermeende ‘slachtoffer’ niet voeden. Helpers hebben hierin een belangrijke rol, want de helpers geven het vermeende ‘slachtoffer’ het gevoel slachtoffer te zijn: zonder deze energetische én / of financiële aandacht droogt het slachtofferschap op en dient uiteindelijk te imploderen.

Waarvan akte op 18 november 2021.Bij de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) vind je rust, helderheid en transparantie: dat is de reden dat Enige Erfgenamen ons vanzelf vinden: wij hoeven niet te werven met (dure) wervingsacties. Noch hoeven wij ‘iets’ in het vooruitzicht te stellen wat er (nog) niet is. Jij en ik lopen dit autonome pad individueel in privaat, maar je hoeft het wiel niet opnieuw zelf / alleen uit te vinden.

error: Please ask permission to administrator, thank you!