Hoge Raad van de levende Mensenkinderen
Documenten

Documenten

De CQV LLC Erfrechtelijke documenten zijn vrijelijk beschikbaar
De in private CQV LLC Erfrechtelijke documenten, Brieven aan derden, en Voorbeeld brieven zijn vrijelijk beschikbaar.

Op deze ‘Documenten pagina‘ vind je de documenten gerangschikt naar land (klik op de vlag van je keuze) en op alfabetische volgorde. De CQV LLC Erfrechtelijke documenten op deze pagina zijn beveiligd tegen overname in verdien- en commerciële modellen. Je dient de documenten te downloaden naar je laptop of computer, waarna je er vrijelijk over kunt beschikken voor gebruik binnen onze visie en missie. Downloadt een CQV LLC Erfrechtelijk document of brief pas vlak voordat je het gaat toepassen om er zeker van te zijn dat je de laatste versie van het document of een brief downloadt.

In het mapje ‘Voorbrieven‘ vind je per verzendadres een voorbrief, waarop aangegeven staat welke CQV LLC Erfrechtelijke documenten en/of brief (brieven) in de envelop meegezonden zijn naar de ontvanger. Er zijn voorbrieven per verzendadres beschikbaar voor na-verzendingen en voorbrieven voor degenen, die nog niet eerder CQV LLC Erfrechtelijke documenten verzonden hebben. Op de tutorial website vind je op de pagina ‘Verzendadres documenten‘ een korte uitleg voor de aanleiding van de na-verzendingen. Een uitgebreide uitleg daarvoor vind je op de pagina ‘Erfrechtelijke documenten‘ van de tutorial website.

De voorbeelddocumenten en -brieven en aanwijzingen voor het invullen en versturen van de CQV LLC Erfrechtelijke documenten vind je op de officiële tutorial website per document: zoek in de linkermarge naar het betreffende document. Of zoek naar het betreffende document in het Stappenplan en klik op de link.

Op de officiële tutorial website vind je verder ‘Voorbeeld brieven‘ ter ondersteuning van de per stirpes Enige Erfgenaam levend mens in het stuiten van ‘COVID-19’ maatregelen op school, de werkplek, en het afweren van wetteloze ‘vaccinaties’.

Klik op het land van je keuze

 
Invulformulier HRM-documenten
Algemene Volmacht

Algemene Volmacht Begeleidend Schrijven
Ambassade Legatie
Brief aan bank
Brief aan ontvanger (1)
Brief aan ontvanger (2)
Brief aan ontvanger (3)
Briefpapier t.b.v. eigen correspondentie
Cede Maiori / Begeleidend Schrijven
Exoneratie Arrest
Notificatie Onrechtmatige Belasting
Notificatie Onrechtmatige Indirecte Dwang
Notificatie Verzoek tot Aantonen
Notificatie Politieke Stempas TK23 NIEUW (01-11-23)
Promissory Note
Promissory Note Begeleidend Schrijven
Raad van State
Schikkingsdocument
UVRM
Verklaring Beneficiaire Aanvaarding
Voorbrieven
Archief

Nieuw!  
Invulformulier HRM-documenten
Algemene Volmacht

Algemene Volmacht Begeleidend Schrijven
Ambassade Legatie
Briefpapier t.b.v. eigen correspondentie nieuw (22-12-22)
Brief aan bank nieuw (1-12-22)
Cede Maiori / Begeleidend Schrijven
Exoneratie Arrest
Notificatie Onrechtmatige Belasting
Notificatie Onrechtmatige Indirecte Dwang
Notificatie Verzoek tot Aantonen
Promissory Note
Promissory Note Begeleidend Schrijven
Raad van State
Schikkingsdocument
Voorbrieven
UVRM
Verklaring Beneficiaire Aanvaarding

 

 

error: Please ask permission to administrator, thank you!