Exoneratie Arrest
Exoneratie Arrest

Exoneratie Arrest

Exoneratie Arrest

Hoge Raad van de levende Mensenkinderen

Wet van Eén Exoneratie Arrest van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)
betreffende schending van vertrouwen en bescherming van de intrinsieke waardigheid van de bio-organische levende mens inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen wereldwijd

Exoneratie Arrest aan de Hoge Raad der Nederlanden HRM.2609.2022.CQV.LLC.NL

HRM 26 september 2022 – Wet van Eén Exoneratie Arrest

Vaststelling van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) en vernietiging exoneraties van de STAAT DER NEDERLANDEN handelscorporatie en het WEF WHO SDG – HANDELSSYNDICAAT

Toelichting Exoneratiebeding gebruikt door de verantwoordelijken die in openbare dienst werken onder conflict van eed

1. In contracten worden veelvuldig regelingen, en dan vooral beperkingen, van aansprakelijkheid opgenomen.
2. Van belang om te beseffen is dat dit dus een relatie tussen twee professionele partijen betreft werkzaam in dezelfde, of in elk geval aanpalende, sectoren.
3. Het is niet mogelijk om zonder instemming iemand te binden aan een eenzijdige CORONA / COVID-19 mededeling.

Ter vergelijking: https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/exoneraties-less-is-more/

Uitspraak Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) – Opgestaan in Erfrecht

1. Vaststelling. De geboorte-geregistreerde inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen van de individuele geboorte Trust nalatenschap worden door de Staat der Nederlanden Handelscorporatie onderworpen aan handelscontracten ultra vires van de Staat der Nederlanden Corporatie met de chemische farmaceutische vaccinatie industrie.

2. Vaststelling. De Staat der Nederlanden Handelscorporatie en de chemische farmaceutische vaccinatie industrie handelspartners beroepen zich daarbij op de aansprakelijkheidsbeperkingen van exoneraties tussen handelspartners.

3. Vaststelling. Exoneraties  / aansprakelijkheidsbeperkingen gelden alleen tussen  twee professionele partijen, die werkzaam zijn in dezelfde sector of overeenstemmende sectoren.

4. Vaststelling. De Staat der Nederlanden Handelscorporatie is echter niet werkzaam in dezelfde sector of overeenstemmende sectoren als de chemische farmaceutische vaccinatie industrie of welke industrie dan ook.

5. Vaststelling. De Staat der Nederlanden Handelscorporatie ontduikt de formele vereisten voor aansprakelijkheidsbeperkingen (exoneraties) door alle geboorte-geregistreerde inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen te dwingen om mondkappen (industriële bedrijfskleding) te dragen, alsof de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen in dezelfde sector werkzaam zouden zijn als de chemische farmaceutische vaccinatie industrie.

6. Vaststelling. De Enige Erfgenaam heeft echter géén handelscontract met de Staat der Nederlanden Handelscorporatie en het gedwongen dragen van industriële bedrijfskleding wijst niet op een contract tussen professionals.

Vernietiging exoneraties STAAT DER NEDERLANDEN Handelscorporatie en SDG HANDELSSYNDICAAT

Vervolg uitspraak van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM)

De geboorte-geregistreerde inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen van de individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap:

1. wenden zich thans rechtstreeks tot de HOGE RAAD DER NEDERLANDEN;

2. vernietigen de vermeende exoneraties van de STAAT DER NEDERLANDEN Handelsonderneming en het kabinet onder leiding van M. Rutte, CEO;

3. mandateren de HOGE RAAD DER NEDERLANDEN om de arrestatie te gelasten van alle leden van de besloten ledenvereniging genaamd: de STATEN GENERAAL, alle verantwoordelijke bewindsleden alsmede alle SDG collaborerende royals en dignitarissen, ambtenaren, en derden;

4. bevestigen en bekrachtigen dat de vermeende STAAT DER NEDERLANDEN en zijn trusted third parties zoals het RIVM, de geïnfiltreerde UN, de WHO, de WEF, en alle SDG geaffilieerde organisaties en ondernemingen volledig aansprakelijk zijn voor dood met voorbedachte rade en dood door schuld alsmede voor alle directe en indirecte, immateriële en materiële schade en alle directe en indirecte inkomstendervingen van de geboorte-geregistreerde inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen van de individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap.

Waarvan akte opgemaakt en betekend,

CQV.Ambassade, 26 september 2022

Iure Hereditario


Postverwerking van jouw individuele verzending van het Exoneratie Arrest

De notificatie postverwerking van het Exoneratie Arrest voor Nederlandse en Belgische per stirpes Enige Erfgenamen vind je op de pagina ‘Exoneratie Arrest‘ van de tutorial website. Daarnaast vind je op voornoemde pagina hoe je jouw individuele verzending van het Exoneratie Arrest verzorgt.

error: Please ask permission to administrator, thank you!