Het organisch fundament kan zich niet ontvouwen op een valse His Story
Het organisch fundament kan zich niet ontvouwen op een valse His Story

Het organisch fundament kan zich niet ontvouwen op een valse His Story

His Story is geschreven door het establishment

Het organische fundament kan zich niet ontvouwen op een valse His Story

De geschiedenis herhaalt zich als ze niet volledig gezien en (h)erkend is voor wat hij werkelijk geweest is

Na de false flag van 911 zijn de nodige mensen wakker geworden op de ware rol van het establishment in de events van de geschiedenis.

En zoals 911 een false flag was, zijn WOI en WOII dat ook
Een false flag betekent niet dat er geen slachtoffers waren, want die waren er wel degelijk. En tijdens WOI en WOII zeer velen. Echter zijn de ware slachtoffers niet degenen, die in de geschiedenisboeken staan beschreven.

Er zijn mensen, die iedereen die het corona narratief van de globale elite gelooft, ‘schapen’ noemt, maar de geschiedenis van WOII en Hitler, geschreven door diezelfde globale elite, geloven ze wél. De geschiedenis is echter geschreven door de overwinnaars en de kenmerken van zulk een geschiedschrijving is dat de daden van de overwinnaars verheerlijkt worden en de verslagen vijand totaal wordt vernietigd (Germany must perish!). Zelfs Patton ‘We defeated the wrong enemy’ zag in hoe fout WWII was en zijn inzage in de werkelijke feiten bekocht hij met de dood.


Wat hierboven beschreven staat, is voor degenen die zich (nog) niet verdiept hebben in de ware geschiedenis een hele kluif om ‘tot zich te nemen’. Bovengenoemde uitspraken kúnnen aanleiding zijn om de ware geschiedenis te gaan onderzoeken, waarna je een meer gefundeerd standpunt kunt (gaan) innemen.

Wereldwijd zijn mensen gestopt met weg te kijken van het werkelijk gebeurde en vinden de moed om wél te gaan onderzoeken. Daarbij te aanvaarden dat de nieuwe informatie flink kan schuren in de psyche, wat daardoor de emotie kan oproepen van ‘hard weg te willen rennen’. Dan vraagt het werkelijk moed om dit schuren te doorstaan en met open ogen te blijven onderzoeken.

Pas nadat de ware geschiedenis gezien is, kan onze nieuwe tijdlijn zich ontvouwen en de toekomst in geleefd worden. Het Organisch Paradigma, wat het Levensparadigma is, werkt als een poortwachter die niet toestaat dat oude beperkende en belast(end)e programma’s en beelden meegesleept worden naar haar.

Voor degenen die zich willen laten aanraken hier een link naar het artikel ‘Wat is Communisme‘ op de tutorial website.

Welkom thuis bij het Organisch Paradigma.


De geschiedenis van ‘Hitler en trawanten’ is opgeschreven door de geallieerde overwinnaar, de welke de agenda van de zionistisch / communistische bankenelite heeft uitgevoerd. Nee, die dingen leer je niet uit de geschiedenisboeken! Dat Hitler de Duitse bevolking heeft misleid, is een flauwekulverhaal. Integendeel, hij heeft de Duitse bevolking uit het slop gehaald van de bittere inflatie armoede als gevolg van WOI naar een sterke natie waar iedereen fatsoenlijk werk had, fatsoenlijke behuizing, vakantiedagen, bezit van een gezinsauto en tevens middels het in ere houden van tradities een sterke volksgeest had ontwikkeld.

Aandacht voor de oorzakelijkheid van de issues dat al sinds 2008 aangereikt wordt
Zolang mensen roepen ‘stoute regering’ en ‘de mensen in de regering moeten de gevangenis in’ en daar zelfs de straat voor op gaan, hebben ze het grotere plaatje nog niet gezien van wie en wat de ‘regering’ nu feitelijk is.

Zolang mensen nog denken invloed te kunnen hebben op wie de ‘regering’ vormen door middel van te gaan stemmen, zien mensen het grotere plaatje nog niet.

Degenen die zitting hebben in de ‘regering’ zijn geen gekozenen. Het zijn AL de geselecteerden die aan de touwtjes hangen van de banken. En de banken hangen aan de…? Juist. (Onderzoek het aangereikte op de pagina ‘Wat is Communisme‘ nog eens als je geen antwoord kunt formuleren op de vraag).

Dat is ook de reden dat demonstreren geen zin heeft. Met demonstreren, ondersteun je zelfs het plan van de WEF.

Het zelf-samen anders doen, heeft wel degelijk zin.

Nodigt bovenstaande jou uit om dieper te onderzoeken? Voel je de impuls om het grotere plaatje te gaan doorzien, en het zelf-samen anders te (gaan) doen?

Op regelmatige basis organiseren wij Webinars in het private domein met onder andere het Thema ‘Wezenlijke monetaire hervorming’ waarin bovengenoemde oorzakelijkheid van de collectieve issues én het antwoord daarop besproken worden.

Open Voice zegt het zoerror: Please ask permission to administrator, thank you!