Het organisch fundament kan zich niet ontvouwen op een valse His Story
Het organisch fundament kan zich niet ontvouwen op een valse His Story

Het organisch fundament kan zich niet ontvouwen op een valse His Story

His Story is geschreven door het establishment

Het organische fundament kan zich niet ontvouwen op een valse His Story

De geschiedenis herhaalt zich als ze niet volledig gezien en (h)erkend is voor wat hij werkelijk geweest is

Na de false flag van 911 zijn de nodige mensen wakker geworden op de ware rol van het establishment in de events van de geschiedenis.

En zoals 911 een false flag was, zijn WOI en WOII dat ook
Een false flag betekent niet dat er geen slachtoffers waren, want die waren er wel degelijk. En tijdens WOI en WOII zeer velen. Echter zijn de ware slachtoffers niet degenen, die in de geschiedenisboeken staan beschreven.

Er zijn mensen, die iedereen die het corona narratief van de globale elite gelooft, ‘schapen’ noemt, maar de geschiedenis van WOII en Hitler, geschreven door diezelfde globale elite, geloven ze wél. De geschiedenis is echter geschreven door de overwinnaars en de kenmerken van zulk een geschiedschrijving is dat de daden van de overwinnaars verheerlijkt worden en de verslagen vijand totaal wordt vernietigd (Germany must perish!). Zelfs Patton ‘We defeated the wrong enemy’ zag in hoe fout WWII was en zijn inzage in de werkelijke feiten bekocht hij met de dood.

De geschiedenis van ‘Hitler en trawanten’ is opgeschreven door de geallieerde overwinnaar, de welke de agenda van de zionistisch / communistische bankenelite heeft uitgevoerd. Nee, die dingen leer je niet uit de geschiedenisboeken! Dat Hitler de Duitse bevolking heeft misleid, is een flauwekulverhaal. Integendeel, hij heeft de Duitse bevolking uit het slop gehaald van de bittere inflatie armoede als gevolg van WOI naar een sterke natie waar iedereen fatsoenlijk werk had, fatsoenlijke behuizing, vakantiedagen, bezit van een gezinsauto en tevens middels het in ere houden van tradities een sterke volksgeest had ontwikkeld.

Word vervolgd…

error: Please ask permission to administrator, thank you!